Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Wifi ( T217 )

 • Giá bán: 590,000đ
 • Màu sắc: Đen - Trắng
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Tình trạng: Còn Hàng
 • Đặt hàng

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Wifi ( T217 )

Nội dung video đang được cập nhật

SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G Wifi ( T311 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G Wifi ( T311 )

 • Màu sắc: Đen - Trắng
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Tình trạng: Còn Hàng
 • Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G Wifi ( T311 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G Wifi ( T311 )

550,000đ

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung galaxy Tab 4 7.0 Wifi ( T230 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung galaxy Tab 4 7.0 Wifi ( T230 )

 • Màu sắc: Đen - Trắng
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Tình trạng: Còn Hàng
 • Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung galaxy Tab 4 7.0 Wifi ( T230 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung galaxy Tab 4 7.0 Wifi ( T230 )

550,000đ

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wifi ( P5210 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wifi ( P5210 )

 • Màu sắc: Đen - Trắng
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Tình trạng: Còn Hàng
 • Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wifi ( P5210 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wifi ( P5210 )

700,000đ

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE 4G Wifi ( T235 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE 4G Wifi ( T235 )

 • Màu sắc: Đen - Trắng
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Tình trạng: Còn Hàng
 • Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE 4G Wifi ( T235 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE 4G Wifi ( T235 )

590,000đ

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Wifi ( T310 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Wifi ( T310 )

 • Màu sắc: Đen - Trắng
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Tình trạng: Còn Hàng
 • Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Wifi ( T310 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Wifi ( T310 )

500,000đ

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wifi ( T330 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wifi ( T330 )

 • Màu sắc: Đen - Trắng
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Tình trạng: Còn Hàng
 • Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wifi ( T330 )

Thay màn hình kính cảm ứng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wifi ( T330 )

690,000đ